• MNE
 • ENG
21.Januar.2019
Govornici 2015

You are here

Home / Arhiva / 2015 / Govornici 2015
 • Nj.E. Dr Zoran Jolevski

  Nj.E. Dr Zoran Jolevski je bio ambasador Makedonije u SAD-u od 2007. godine. Od 2010. do 2011. godine bio je ambasador u Meksiku i Brazilu.

  U periodu od 2000. do 2004. godine bio je generalni sekretar Kabineta predsjednika Makedonije.

  Od 1988. do 2000. radio je u Ministarstvu vanjskih poslova. Od 1994. do 1998. godine bio je prvi sekretar u Stalnoj misiji Makedonije u Ženevi.

  Između 2000. i 2004. Vlada Makedonije ga je imenovala za Zamjenika nacionalnog pregovarača i specijalnog savjetnika ministra ekonomije za pristupanje Makedonije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.

  U periodu od 2004. do 2006., dr Jolevski je bio šef projekta „STO Aktivnosti usklađivanja“, Booz Allen i Hamilton, projekta koji je finansirao USAID.

  Dr Zoran Jolevski je doktorirao međunarodnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju 2001. godine. Magistrirao je pravo na Pravnom fakultetu u Skoplju. 

 • G. Vladimir Rakočević

  G. Vladimir Rakočević je diplomirao političke nauke i međunarodne odnose na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici u Crnoj Gori, a na američkom Univerzitetu diplomirao je na School of International Service (SIS), kao stipendista Stejt Departmenta.

  G. Rakočević je nedavno magistrirao Globalne studije na Erasmus Mundus Global studijama: masters Program evropska perspektiva; pohađao je Roskilde Univerzitet u Danskoj; Macquarie Univerzitet u Sidneju u Australiji i Univerzitet u Beču u Austriji. Za vrijeme studiranja posebno se interesovao za rastuće bezbjednosne izazove u oblasti OEBS, razrješenje sukoba i izgradnju država na Balkanu kao i javnu diplomatiju i proširenje NATO. G. Rakočević je aktivan član Atlantskog saveza Crne Gore od septembra 2011. 

 • Prof. dr Victor Kremenyuk

  Prof. dr Victor Kremenyuk je rođen u Odesi (bivši SSSR, sadašnja Ukrajina) 13. decembra 1940. godine. Stekao je više obrazovanje u Moskvi na Institutu za međunarodne odnose (MGIMO) pri Sovjetskom ministarstvu inostranih poslova od 1957. do 1963. godine. Pohađao je kurs na Vojnoj akademiji (1963-1964), doktorski kurs na MGIMO (1965-1967). Obrazovanje: doktorand ekonomskih nauka (1968), doktor istorije (1980). Od 1970. godine je na Institutu za SAD i Kanadu Ruske akademije nauka, a na poziciji zamjenika direktora posljednjih 25 godina. Profesor je političkih nauka (1990) i dopisni član Ruske akademije nauka. Objavio je više od 300 radova o međunarodnim odnosima, bezbjednosti, kreiranju vanjske politike, rusko-američkim odnosima u Rusiji, SAD-u, UK-u, Francuskoj, Holandiji, Njemačkoj, Švedskoj, Libanu i Kini. Stekao je iskustvo kao predavač radeći u SAD-u, Francuskoj (Pariški univerzitet), Njemačkoj (Džordž Maršal centar), Libanu (St. Paul Univerzitet „De la Sagesse“), Kini (Šangajska akademija društvenih nauka). Za svoja istraživačka dostignuća dobio je Sovjetsku nacionalnu nagradu (1980) i Nagradu ruske vlade za analizu strateškog rizika (2005).

 • Dr Valbona Zeneli

  Dr Valbona Zeneli je profesor bezbjednosnih studija i direktorka Black Sea Eurasia Program-a u George C. Marshall Evropskom Centru za bezbjednosne studije. Trenutno se bavi istraživanjem i predavanjem u oblasti ekonomskih i bezbjednosnih pitanja, globalizacije i stranih direktnih ulaganja, institucionalne reforme i razvoja tranzicionih ekonomija, kao i tema korupcije i reforme bezbjednosnog sektora. Doktorirala je međunarodnu političku ekonomiju na Univerzitetu u Bariju, u Italiji, završila je postdiplomske studije međunarodnog marketinga na Georgetown Univerzitetu u Vašingtonu i ima diplomu osnovnih studija poslovne administracije na Univerzitetu Bolonja u Italiji. Objavila je brojne radove i književne članke, i redovno piše za vodeće međunarodne časopise.  

 • G. Aleksandar Đorđević

  G. Aleksandar Đorđević je rođen 21. marta 1970. godine u Čačku. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. G. Đorđević je svoj pripravnički staž obavljao u Okružnom sudu u Beogradu u periodu 1996-1998. Do 2001. godine bio je saradnik u Kancelariji advokata Veljka Guberine u Beogradu. Od 2001. godine ima sopstvenu advokatsku kancelariju (isključivo za krivično pravo), a bio je branilac u više od 500 raznih krivičnih predmeta širom Srbije i pravni je zastupnik značajnih državnih institucija. U oktobru 2013. godine imenovan je na funkciju direktora BIA. 

 • Nj.E. Ambasador Adam Kobieracki

  Nj.E. Ambasador Adam Kobieracki stupio je na poziciju direktora Centra za sprječavanje sukoba 1. juna 2011. godine. Radi je u Ministarstvu vanjskih poslova od 1982. godine, u posljednje vrijeme kao direktor za bezbjednosnu politiku. Od 2003. do 2007. godine bio je pomoćnik Generalnog sekretara NATO za poslove u Briselu. Ambasador Kobieracki je bio na čelu poljske delegacije u OEBS-u u Beču od 1997. do 2000. a predsjedavao je i Stalnim savjetom 1998. godine. Bio je uključen u pregovore povodom Bečkog dokumenta 1994. i usvajanja Sporazuma o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi 1999. godine.

 • Nj.E. g. Filip Vujanović

  Nj.E, g. Filip Vujanović je rođen 1.09.1954. godine u Beogradu. Završio je Pravni fakultet u Beogradu 1978. godine. Ima položen pravosudni ispit. Od marta 1978. do novembra 1980. godine je radio kao pripravnik i stručni saradnik u I Opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. Radio je kao sekretar Suda od novembra 1980. godine do januara 1981. u Okružnom sudu u Titogradu. Od januara 1982. do marta 1993. godine je radio kao advokat. Bio je ministar pravde u Vladi RCG od marta 1993. do maja 1995. godine. Od 05.02.1998. godine do 05. novembra 2002.godine bio je predsjednik Vlade Republike Crne Gore. Poslije parlamentarnih izbora u oktobru 2002. godine, postao je predsjednik Skupštine Repubilke Crne Gore. Za Predsjednika Republike Crne Gore izabran 11. maja 2003. godine. Na prvim predsjedničkim izborima u nezavisnoj Crnoj Gori, 06. aprila 2008. godine, izabran je za Predsjednika Crne Gore.

 • Prof. dr Julian Lindley French

  Prof. dr Julian Lindley French je vodeći strateški analitičar, autor i komentator koji je objavio nekoliko knjiga. Radi kao viši saradnik na Institutu za državništvo, direktor je kompanije Europa Analytica, počasni saradnik Instituta za strategiju i bezbjednost Univerziteta u Eksiteru i član strateške savjetodavne komisije Generala Sera Nika Hjutona, šefa britanskog štaba odbrane. Nekada je bio član strateške savjetodavne grupe Atlantskog saveza Sjedinjenih Američkih Država i tri puta je radio kao profesor na Univerzitetu u Lajdenu i Holandskoj akademiji za odbranu. Njegov blog, Lindley-French’s Blog Blast (www.lindleyfrench.blogspot.com), ima čitaoce širom svijeta i nalazi se na veb sajtovima nekoliko vodećih tink-tenk organizacija. Autor je nekoliko knjiga. Oksfordski ratni priručnik se smatra pravom antologijom o ratu. Takođe, redovno piše kolumne za nekoliko vodećih novina. 2014. godine je izdao novu knjigu pod nazivom „Mala Britanija? Strateški izazovi za osrednju evropsku silu u 21. vijeku“, a izdavačka kuća Oxford University Press je objavila papirno izdanje njegove knjige Oksfordski priručnik. U 2015. godini, professor Lindli-Frenč će objaviti drugo izdanje knjige NATO: Trajna alijansa za izdavačku kuću Routledge Press i trenutno piše knjigu o Evropi i strategiji.

 • Dr Pauletta Otis

  Prof. dr Pauletta Otis je profesor bezbjednosnih studija na Koledžu vojne komande i višeg osoblja, Mornarički univerzitet (2006-2014). Prije angažmana u Korpusu mornaričke pješadije, radila je kao profesor međunarodnih strateških studija na Koledžu za zajedničko vojno obavještavanje, odsjek za odbranu (2001-2006). Kao viši naučni saradnik za religiju u međunarodnim odnosima na Pew Forum-u, Washington, D.C. (2005-2006), članovima vlade i vojske širom svijeta prezentovala je brifinge i organizovala sastanke na temu religijskih i kulturnih faktora u savremenim konfliktima. Bivši je redovni profesor političkih nauka i međunarodnih studija na državnom univerzitetu u Pueblu, Kolorado (1989- 2004), a doktorirala je na Fakultetu za međunarodne studije na Univerzitetu u Denveru 1989. godine. Dr Ottis se specijalizovala za proučavanje podnacionalnog nasilja i kombinuje teorijsko i operativno iskustvo i stručnost. Ima diplomu iz antropologije, političkih nauka i međunarodnih studija i sprovela je istraživanja na terenu u konfliktnim/ratnim situacijama u Južnoj Aziji, Latinskoj Americi, Bliskom Istoku, Avganistanu i južnom Mediteranu.

 • Dr Willem van Eekelen

  Dr Willem van Eekelen (1931) je studirao pravo na Univerzitetu u Utrehtu i političke nauke na Univerzitetu Prinston (1950-52). Postao je član ministarstva vanjskih poslova Holandije 1957. godine i radio u ambasadama u Nju Delhiju, Londonu i Akri, kao i u stalnoj delegaciji NATO-a u Parizu i Briselu. Po povratku u Holandiju 1971. godine, postao je pomoćnik političkog direktora, a zatim i direktor sektora za politiku odbrane. Izabran je u parlament 1977. godine i postao državni sekretar za odbranu (1987 – 81), državni sekretar za evropska pitanja (1982 – 86) i ministar odbrane (1986 – 88). Bio je generalni sekretar Zapadnoevropske unije (1989 – 94), a zatim i član holandskog Senata do 2003. godine. Bio je član Evropske konvencije koja je 2003. godine radila na pripremi Evropskog ustava koji je na kraju postao Ugovor iz Lisabona. Neke od njegovih publikacija su: “Rasprava o evropskoj bezbjednosti”, 1948 – 1998, i “Sa riječi na djela. Kontinuirana debata o evropskoj bezbjednosti”. Dao je doprinos brojnim publikacijama Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve po pitanju reforme sektora bezbjednosti.

 • Dr Ekaterina Stepanova

  Dr Ekaterina Stepanova je vodeći istraživač i šef Studija mira i konflikta i vodeći istraživač na Institutu za Svjetsku ekonomiju i međunarodne odnose (IMEMO) u Moskvi. Takođe predaje na međunarodnim programima Evropskog univerziteta u Sankt-Peterburgu. Od 2007. do 2009. godine je rukovodila Programom za oružane konflikte i rješavanje konflikata na Međunarodnom institutu za mirovna istraživanja u Stokholmu (SIPRI). Dr Stepanova je gostujući predavač na Ženevskom centru za bezbjednosnu politiku (GCSP), a u periodu od 2009. do 2012. godine gostovala je kao predavač na Evropskom mirovnom univerzitetu u Austriji. Član je panela stručnjaka Globalnog Mirovnog Indeksa, savjetodavnog odbora programa „Bezbjednost u tranziciji“ Londonske škole ekonomije, kao i Zajedničke ekspertske grupe SAD i Rusije za avganistanski narkotrafiking.

 • Nj.E. g. Roman Jakič

  Od 1987. do 1990. godine bio je student i prodekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Bio je šef Službe za međunarodne odnose Liberalne demokratije Slovenije od 1992. do 1996. godine. U periodu od 1996. do 2000. godine bio je poslanik Skupštine Republike Slovenije. Od 1999. do 2001. godine je bio predsjedavajući Podkomiteta Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za mlade i sport. U periodu od 2001. do 2004. godine bio je predsjedavajući Komiteta za poltička pitanja Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope. Bio je poslanik Evropskog parlamenta od 2003. do 2004. godine. Predsjednik je tima Paraolimpijskog komiteta za Paraolimpijske zimske i ljetnje igre od 2005. godine. Od 2011. godine je poslanik Skupštine Republike Slovenije. Na funkciju ministra odbrane Republike Slovenije stupio je 2013. godine.

 • Dr Savo Kentera

  Savo Kentera obavlja funkciju predsjednika Atlantskog saveza Crne Gore od oktobra 2006. godine. Takođe, dr Kentera je 2008. godine na Generalnoj skupštini u Berlinu imenovan za potpredsjednika ATA. Prethodno, obavljao je funkciju izvršnog direktora Centra za međunarodne odnose. Dr Kentera je osnivač magazina Bezbjednost, jedinog magazina u Crnoj Gori koji se bavi bezbjednosnom tematikom. G. Kentera je stručnjak za oblast međunarodne bezbjednosti i međunarodnih odnosa.

 • Nj.E. prof. dr Milica Pejanović-Đurišić

  Prof. dr Milica Pejanović-Đurišić je za ministra odbrane u Vladi Crne Gore izabrana 13. marta 2012. godine. Prof. dr Milica Pejanović-Đurišić je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici. Magistrirala je i 1987. god doktorirala na smjeru Telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Angažovana je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Prof. Pejanović-Đurišić je i ekspert ITU (International Telecommunication Union), organizacije UN u Ženevi, gdje je angažovana na projektima u oblasti mobilnih radio sistema novih generacija i implementacije Internet tehnologija. Značajno iskustvo je stekla radeći i kao konsultant industrijskih kompanija iz oblasti mobilnih komunikacija, kao evaluator FP6 i FP7 projekata Evropske Komisije i kao član globalnih profesionalnih asocijacija i inicijativa u oblasti info-komunikacionih tehnologija. Obavljala je i dužnost predsjednika Upravnog odbora Telekoma Crne Gore (1999 - 2002.), kao i predsjednika Odbora direktora prvog crnogorskog Internet providera. Prof. dr Pejanović-Đurišić je bila član Predsjedništva Republike Crne Gore , poslanik Skupštine Republike Crne Gore bila je u periodu od 1992. do 2001. godine, potpredsjednik DPS-a od 1992. do 1997. godine, predsjednik DPS-a u periodu jun 1997. – oktobar 1998. godine, ambasador Državne zajednice Srbija i Crna Gora od 2004. do 2006. godine kao i ambasador Crne Gore u Francuskoj, Kneževini Monako i UNESCO od 2007. do 2010. godine.

 • G. Jason Wiseman

  Jason Wiseman je rukovodilac programa u Svjetskoj organizaciji atlantske povelje i analitičar nacionalne bezbjednosti pri Atlantskom savezu Kanade. G. Wiseman je magistrirao na temu vlade sa posebnim osvrtom na borbu protiv terorizma i unutrašnje bezbjednosti, a političke nauke je diplomirao sa visokim ocjenama. Pored istraživačkog rada i analize, g. Wiseman je koordinator konferencija i službenik Svjetske organizacije atlantske povelje za razvoj. Stručnjak je u oblasti borbe protiv terorizma, politike na Bliskom istoku, transnacionalnog organizovanog kriminala.

 • Dr Amadeo Watkins

  Dr Amadeo Watkins je proveo više od 10 godina kao državni službenik u prestižnoj britanskoj vladinoj Grupi za napredna istraživanja i procjenu. Od 2011. godine, kao direktor INNDEGO organizacije za konsalting u javnom sektoru, stručnjak je za upravljanje javnim sektorom i strateškim promjenama, radio je na Kavkazu, Bliskom Istoku, a najviše u jugoistočnoj Evropi. Od 2012. godine, dr Amadeo Watkins je gostujući predavač u Centru za unapređenje vojnog obrazovanja na Kraljevskom Koledžu u Londonu. Objavio je veliki broj radova iz svoje struke, a nedavno je za EU objavio rad „Izazovi donatorske pomoći u zemljama u tranziciji“.

 • Nj.E. g. Ranko Krivokapić

  G. Ranko Krivokapić je diplomirani pravnik; usmeni magistarski ispit je položio na Pravnom fakultetu u Beogradu - oblast međunarodni odnosi. Predsjednik je Skupštine Crne Gore od 2003. godine, u 22., 23., 24. i 25. sazivu Skupštine. Biran je za poslanika u devet saziva. Nakon referenduma o državno-pravnom statusu Crne Gore, oktobra 2006. godine je izabran za predsjednika Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore i predsjednika Ustavnog odbora Ustavotvorne Skupštine Republike Crne Gore, do proglašenja Ustava Crne Gore 2007. godine. Deset godina je šef crnogorske delegacije u Parlamentarnoj Skupštini OEBS-a. Na njenom XXII Godišnjem zasijedanju, održanom u Istanbulu, izabran je za 12. predsjednika Parlamentarne Skupštine OEBS-a. Bio je član crnogorske delegacije u Parlamentarnoj Skupštini Savjeta Evrope kao i parlamentarne delegacije pri Parlamentarnoj Skupštini NATO-a. Predsjednik je Socijaldemokratske partije Crne Gore (SDP) od 2001. godine.

 • Nj.E. Mr Talat Xhaferi

  Mr Talat Xhaferi je ministar odbrane Makedonije. Od 1981. do 1985. godine studirao je na Vojnoj akademiji Kopnene vojske, smjer pješadije, u Beogradu i Sarajevu. Završio je postdiplomske studije na Vojnoj akademiji “General Mihajlo Apostolski” u Skoplju 1998. godine. Član je Komisije za nadzor implementacije mjera za praćenje komunikacija od strane Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, a član je i Komisije za bezbjednost i odbranu. Zamjenik je člana Komisije za nadzor rada Uprave za bezbjednost i kontraobavještavanje i Obavještajne službe. Šef je delegacije Skupštine Makedonije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Bio je član parlamenta u Skupštini Makedonije u tri navrata. Od 2004. do 2006. godine je bio zamjenik ministra odbrane Makedonije. 2013. godine je magistrirao studije odbrane na Univerzitetu „Sv. Ćiril i Metodije“, na Filozofskom fakultetu, Odsjeku za bezbjednosne i mirovne studije.

 • G. Brian M. Jenkins

  Brian Michael Jenkins je viši savjetnik predsjednika RAND korporacije i autor brojnih knjiga, izvještaja i članaka vezanih za terorizam. Takođe je diektor Nacionalnog saobraćajnog bezbjednosnog centra na Saobraćajnom institutu Mineta. Prethodno je predsjedavao Odsjekom za političke nauke na RAND-u. Odlikovan je ratni veteran, a služio je u Sedmoj grupi specijalnih snaga u Dominikanskoj Republici i Petoj grupi specijalnih snaga u Vijetnamu. 1996. godine predsjednik Klinton ga je imenovao za člana Komisije za vazduhoplovnu sigurnost i bezbjednost Bijele kuće. Trenutno je član savjetodavne grupe Sekretarijata za unutrašnju bezbjednost Aspen Instituta, a takođe je član Savjeta za terorizam Globalne agende Svjetskog ekonomskog foruma.

 • Mr. Vytautas Butrimas

  Mr. Vytautas Butrimas has been working in information technology and security policy for over 24 years. In 1998 he started working at the Ministry of Defense as Policy and Planning Director where he chaired a task force which prepared Lithuania’s first National Military Defense Strategy (approved in 2000). From 2001 to 2011 Mr. Butrimas worked as Deputy Director of the Communications and Information System Service under the MoND. Since 2011 he has been working as Chief Adviser for the Ministry of National Defense with a focus on cyber security policy. Mr. Butrimas is currently a member of a national task force for preparing a law on cyber security and serves as a member of the National Cyber security Coordination Commission. Mr. Butrimas has contributed to various reports and written several published articles on Cyber Security and Defense policy issues.

 • H.E. Dr. Mohammad Daud Yaar

  Dr. Mohammad Daud Yaar graduated from the Faculty of Economics, Kabul University (1973). He received his doctorate degree in economics from Cologne University in 1985. In January 2009, Dr. Yaar was appointed as economic adviser to the Office of the Chief of Staff of the President. In February 2010, Dr. Yaar took up the position of the Director of Policy and Oversight at the National Security Council Office. In February 2011, Dr. Yaar was appointed as Director General of Economic Affairs at the Ministry of Foreign Affairs. In June 2012, he was designated as ambassador to the UK by His Excellency the President of Afghanistan. He is keenly interested in regional economic integration as a strategic tool for promoting lasting peace and stability in the greater Central Asian space. He considers the European integration experience as a valuable model to promote regional peace and economic growth in Central and South Asia.

 • Brig. Gen. Umberto Rapetto

  Brig. Gen Umberto Rapetto je trenutno savjetnik za sajber bezbjednost. Prethodno je bio strateški savjetnik predsjednika u Telekomu Italije, a zatim imenovan za višeg potpredsjednika grupacije gdje je obavljao dužnost direktora za inicijative i specijalne projekte italijanskog telekomunikacijskog giganta do 31. decembra 2013. godine. Posjeduje EUCIP sertifikat (evropski sertifikat informatičkih profesonalaca) „Savjetnik za bezbjednost“ i profesor je mrežne bezbjednosti na Univerzitetu u Đenovi. Novinar je i pisac, bio je jedan od četiri eksperata imenovanih 14. decembra 2006. godine za članove Komiteta za zaštitu intelektualne svojine u Predsjedništvu Savjeta ministara.

 • H.E. Dr. Mimi Kodheli

  Dr. Kodheli holds a PhD in Economic Science at the University of Verona, Italy, in cooperation with the University of Tirana, Economic Faculty since 2007. She has a master degree in Public Administration by the Lincoln University, Nebraska, USA, in cooperation with University of Tirana since 2000, as well as Bachelor degree in Finance from the University of Tirana, Faculty of Economics (1986). Dr. Mimi Kodheli entered politics in 2002 when she became Deputy Mayor of the Municipality of Tirana. Since 2007, she is a member of the Headship of the Socialist Party. She has been trained in various fields such as international markets, bond and assets, work and investment markets, trainings on small and medium enterprises and banking management. She has participated in a program of the U.S. State Department, “Women in Politics”, and in the “National Security Policy” of the European Security Centre, Marshall.

 • Nj.E. Amb. Kolinda Grabar-Kitarović

  Ambasador Kolinda Grabar-Kitarović je postavljena na poziciju pomoćnika generalnog sekretara NATO- a za javnu diplomatiju 4. jula 2011. godine. S obzirom da je bila ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Hrvatske, a nedavno i ambasador Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama (2008 – 2011), ambasador Grabar-Kitarović je dobar poznavalac evroatlantske diplomatije i bezbjednosnih pitanja. Ambasador Grabar-Kitarović je magistrirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu. Ona je takođe Fulbrajtov stipendista na Univerzitetu Džordž Vašington, Lukšić stipendista na Kenedi školi za javnu upravu na Harvardu, kao i gostujući predavač na Paul H. Nitze školi naprednih međunarodnih studija Džons Hopkins Univerziteta u Vašingtonu. Prva je žena koja je imenovana za pomoćnika generalnog sekretara NATO-a.

 • Dr Ioannis Armakolas

  Dr Ioannis Armakolas predaje komparativnu politiku Jugoistočne Evrope na Katedri za balkanske, slovenske i orijentalne studije na Makedonskom univerzitetu u Solunu. Takođe je istraživač-stipendista fondacije Stavros Costopoulos i šef programa za Jugoistočnu Evropu u Grčkoj fondaciji za evropsku i spoljnu politiku (ELIAMEP). Dr Ioannis Armakolas je doktorirao na Univerzitetu u Kembridžu, magistrirao je na Unverzitetu u Kentu, a diplomirao je na Univerzitetu Panteion. Prije sadašnjeg angažmana bio je saradnik Savjeta za ekonomska i socijalna istraživanja na Odsjeku za politiku Ujedinjenog Kraljevstva, Univerzitet u Oksfordu; direktor programa za Jugoistočnu Evropu u Grčkom centru za evropske studije (EKEM, tink-tenk Ministarstva vanjskih poslova Grčke); ima dugogodišnje iskustvo kao konsultant na projektima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Odjeljenja za međunarodni razvoj Ujedinjenog Kraljevstva (DFID) na Zapadnom Balkanu, a vodio je istraživanja i bio koautor brojnih izvještaja o Bosni za vlade Velike Britanije i Sjedinjenih Država.

 • Dr Newton Howard

  Dr. Newton Howard is the Director of the Synthetic Intelligence Lab, the founder of the Mind Machine Project and a scientist at the Massachusetts Institute of Technology (MIT). He received a DPhil in computation and mathematics from the faculty of mathematical sciences from Oxford University and a PhD in Cognitive Informatics from La Sorbonne, France. His work has made a significant impact on the design of command and control systems as well as information exchange systems used at tactical, operational and strategic levels. In 2002 Dr. Howard founded the Center for Advanced Defense Studies (CADS) in Washington D.C., a non-profit national security organization dedicated to researching innovations for peace and conflict resolution. He is also a national security advisor to several U.S. Government organizations.

 • Gen. John R. Allen

  Gen. Allen is a 1976 graduate of the Naval Academy. He is an active, permanent member of the Council on Foreign Relations. During a 38 year career in the Marine Corps, General Allen served in a variety of command positions in the Marine Corps and the Joint Force. General Allen served for 19 months as the commander of United States Forces in Afghanistan, and the commander of the NATO International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan, a combined force of over 150,000 troops. He is the first U.S. Marine Corps General Officer to command a theater of war and is the longest serving commander in Afghanistan. Prior to his appointment as Commander, ISAF, he served for three years as Deputy Commander of the US Central Command.

 • H.E. Mr. Miroslav Lajčák

  Mr. Lajčák is a law graduate from the Commenius University in Bratislava. He studied international relations at the State Institute of International Relations in Moscow and is also a graduate of the George C. Marshall European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, Germany. From 1998 to 2001, he was chef de cabinet of Slovakia’s then Foreign Minister, Eduard Kukan. And between 1999 and 2001, concurrently, he was Special Assistant to Minister Kukan in his capacity as Special Envoy of the UN Secretary General for the Balkans. Mr. Lajčák has an extensive experience in Southeastern Europe. Between 2001 and 2005, he was based in Belgrade as Slovakia’s Ambassador to the Federal Republic of Yugoslavia (later Serbia and Montenegro), Albania and Macedonia. He was best known for his role as mediator and personal representative of the EU High Representative for the Common Foreign and Security Policy, Javier Solana, in Montenegro in 2006. In this capacity, he oversaw the Montenegrin referendum.

 • Nj.E. dr Henryka Mościcka-Dendys

  Dr Henryka Mościcka-Dendys je imenovana za državnog podsekretara za evropsku politiku, ljudska prava i parlamentarna pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova Poljske 16. aprila 2013. godine. Prije toga je bila direktor Odjeljenja za evropsku politiku, od 2012. godine, kao i zamjenik direktora ovog Odjeljenja zaduženog za instutuciona pitanja i Sjevernu Evropu, od 2011. do 2012. godine. Diplomrala je pravo na Univerzitetu Silesia u Katovicama, a doktorirala je međunarodno pravo na Univerzitetu u Varšavi. U Ministarstvu vanjskih poslova Poljske je počela da radi 2002. godine. Prethodno je radila u Kopenhagenu gdje je bila premještena u kancelariju Komisionara za demokratski razvoj CBSS-a 2003. godine, i u Berlinu gdje je radila kao prvi sekretar, a kasnije i savjetnik u Ambasadi Poljske u periodu od 2007. do 2011. godine, i bila je zadužena za politike EU, uključujući proširenje i instituciona pitanja. Od 2011. godine je član odbora Fondacije za poljsko-njemačku saradnju.

 • Nj.E. Dr Igor Lukšić

  Dr Igor Lukšić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1998. godine na smjeru preduzetništvo. Na istom fakultetu magistrirao je 2002. godine na temu „Spontani poredak i tranzicija“ i doktorirao 2005. godine na temu „Tranzicija – proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“. Pet puta je biran za poslanika u Skupštini Crne Gore (2001., 2002., 2006. 2008. i 2009. godine). U periodu januar - april 2003. godine bio je savjetnik predsjednika Vlade za odnose sa javnošću. Od marta 2003. godine do februara 2004. godine obavljao je poslove zamjenika ministra spoljnih poslova Srbije i Srne Gore. Od februara 2004. godine biran je na dužnost ministra finansija četiri puta, a od decembra 2008. godine za potpredsjednika Vlade dva puta. U Vladi Crne Gore bio je najmlađi ministar i potpredsjednik Vlade. Za predsjednika Vlade je izabran 29. decembra 2010. godine, a funkciju potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija obavlja od decembra 2012. godine.

 • Dr Nicolai Petro

  Dr Nicolai Petro je profesor političkih nauka na Univezitetu Rod Ajlend. Trenutno je Fulbrajtov istraživač-stipendista u Ukrajini. Svoj prvi puni angažman kao profesor je imao na Institutu za međunarodne studije u Montereju, gdje je 1987. godine osnovao Centar za savremene ruske studije. Tokom pada Sovjetskog saveza, 1989. i 1990. godine, kao saradnik za međunarodne odnose u Savjetu za odnose sa inostranstvom, radio je kao specijalni policijski pomoćnik u Kancelariji za pitanja Sovjetskog Saveza u američkom Stejt departmentu, i kao privremeni politički ataše u ambasadi SAD-a u Moskvi. Dok je radio u Sovjetskom Savezu, nadgledao je lokalne izbore u centralnoj Rusiji, Bjelorusiji i Letoniji.

 • Nj.E. Amb. Imants Lieģis

  Nj.E. Amb. Imants Lieģis je bio ambasador Letonije u NATO-u u predpristupnom periodu do pridruženja Letonije NATO-u prije deset godina. Radio je kao ambasador i u zemljama Beneluksa. Trenutno je ambasador Letonije u Mađarskoj, takođe je akreditovan u Crnoj Gori i čeka akreditaciju za Sloveniju i Hrvatsku. Od marta 2009. do novembra 2010. godine radio je u vladi kao ministar odbrane (i kao vršilac dužnosti ministra pravde od maja 2010. godine). Nakon toga, godinu dana je bio član parlamenta Letonije, gdje je radio kao predsjednik Odbora za evropska pitanja i šef delegacije pri Parlamentarnoj skupštini NATO-a. Naučni je saradnik na Institutu za međunarodne odnose Letonije i član odbora Evropske mreže lidera za multilateralne pregovore o nuklearnom naoružanju i neproliferaciji oružja.

 • G. Keir Giles

  G. Keir Giles je direktor Istraživačkog centra za studije konflikta (CSRC), grupe eksperata koji se bave bezbjednošću u Evroaziji koja je nekada bila pod okriljem Ministarstva odbrane Ujedinjenog Kraljevstva, a sada je dio privatnog sektora. Uporedo sa nadzorom programa za istraživanje i publikacije Istraživačkog centra za studije konflikta, g. Giles radi i na svojim užim poljima specijalnosti, a to su ruska vojska i sajber bezbjednost, a naročito na ljudskim faktorima koji utiču na pitanja ruske bezbjednosti. Rad g. Gilesa se može naći u vojnim publikacijama širom Evrope i SAD-a, a redovni je komentator ruskih pitanja za međunarodne štampane i elektronske medije. Dvostruki je dobitnik stipendije saradnika na Kraljevskom institutu za međunarodne poslove (Chatham House) u Londonu, a redovno daje svoj doprinos zajedničkim istraživačkim projektima vezanim za rusku bezbjednost, kako u Ujedinjenom Kraljevstvu, tako i u Evropi.

 • G. James Franey

  G. Franey je poćeo da radi kao producent u medijskoj kući Euronews u martu 2010. godine, nakon što je neko vrijeme radio u Parizu i Stokholmu za novinsku agenciju AFP. U novembru 2012. godine počeo je da radi kao dopisnik za evropska pitanja. Živi u Briselu odakle izvještava o pitanjima vezanim za spoljnu politiku.

 • Amb. Volodymyr Ogrysko

  Amb. Ogrysko je 1978. godine počeo da radi u ministarstvu vanjskih poslova. Bio je savjetnik u Odjeljenju za političke analize i koordinaciju u ministarstvu spoljnih poslova Ukrajine od jula 1991. do marta 1992. godine. Od 1996. do 1999. godine je bio šef Odjeljenja za vanjsku politiku u administraciji predsjednika Ukrajine. Od 2005. do 2007. godine je obavljao funkciju prvog zamjenika ministra. Bio je ministar spoljnih poslova Ukrajine od 2009. do 2010. godine. U tm periodu je bio i zamjenik sekretara u Savjetu za nacionalnu bezbjednost i odbranu Ukrajine.

 • ADM Dragan Samardžić

  Admiral Dragan Samardžić je načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore. Prethodno je bio vršilac dužnosti načelnika Generalštaba Vojske Crne Gore. Takođe, obavljao je funkciju pomoćnika ministra za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane. Zatim, bio je zamjenik načelnika Generalštaba VCG; komandant Mornarice u Vojsci Srbije i Crne Gore; načelnik Štaba Komande Ratne mornarice. ADM Samardžić obavljao je funkciju komandanta 18. flotile raketnih brodova RM; bio je načelnik Štaba (ujedno i zamjenik komandanta) 18. flotile raketnih brodova RM. Takođe, vršio je sve komandne dužnosti u divizionu raketnih topovnjača od komandira brodskog odreda do komandanta diviziona.

 • Prof. dr John R. Schindler

  Prof. dr John R. Schindler je profesor nacionalne bezbjednosti na Mornaričkom ratnom koledžu u Njuportu, u saveznoj državi Rod Ajlend. Pored toga je i viši saradnik i kopredsjedavajući Radne grupe za borbu protiv terorizma u okviru Partnerstva za mir. Dr Shindler je objavio brojne radove na temu terorizma, obavještajnih službi i evropske bezbjednosti, a prije toga je radio u Minstarstvu odbrane SAD-a kao civilni i vojni službenik, a bavio se pitanjima obavještajnih službi.

 • Dr Hall Gardner

  Dr Gardner se bavi istraživanjem međudržavnih i međudruštvenih konflikata sa fokusom na komparativnu istoriju. Najviše se bavi diplomatskim korijenima rata, a naročito proučavanjem fenomena izbijanja rata i njegovih regionalnih i globalnih posljedica u cilju rješavanja konflikta. Njegovo istraživanje povezuje istorijski i teorijski pristup sa savremenim međunarodnim pitanjima, sa akcentom na pitanja koja se tiču proširenja NATO-a i Evropske unije, raspada Sovjetskog Saveza i uticaja koji je taj raspad imao na Kinu i Evroaziju u cjelini, kao i koje su globalne posljedice „rata protiv terorizma“. Doktorirao je 1987. godine na Paul. H. Nitze školi naprednih međunarodnih studija na Johns Hopkins Univerzitetu u Vašingtonu. Potpredsjednik je Katedre za međunarodnu I komparativnu politiku na Američkom univerzitetu u Parizu.

 • G. Robert van de Roer

  G. Robert van de Roer je diplomatski komentator, konsultant, moderator i režiser. 1984. godine g. Van der Roer je postao novinar istraživač u vodećim holandskim novinama NRC Handelsblad. Od 1993. do 2005. godine je radio kao diplomatski urednik u redakciji za međunarodna pitanja. Izvještavao je o ratovima u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Istočnom Timoru, Avganistanu i Iraku kao i o UN-u, NATO-u i američkoj spoljnoj politici i svjetskim dešavanjima. Započeo je i seriju živopisnih intervjua sa više od stotinu međunarodnih lidera. G. van de Roer je dobitnik dvije nagrade Asocijacije dopisnika Ujedinjenih Nacija (UNCA) u Njujorku. 2011. godine G. van de Roer je osnovao sopstvenu firmu gdje radi kao diplomatski komentator za radio i televiziju, konsultant, moderator i režiser.

 • Mr. Hoyt Brian Yee

  Mr. Hoyt B. Yee is currently working as a Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs in US Department of State. Prior to this he was assigned to the U.S. Embassy in Zagreb, Croatia as Deputy Chief of Mission. Prior to arriving in Croatia in August 2010, he served in Kabul, Afghanistan as Director of the State Department’s Office of Provincial Reconstruction Teams (PRT). From 2006-2009, he was Consul General in Thessaloniki, Greece, and Principal Officer in Podgorica, Montenegro from 2002 to 2005. He was Director for European Affairs at the National Security Council From 1999 to 2001, and from 1996 to 1999 worked at NATO Headquarters as Deputy Chief of Staff to NATO Secretary General Javier Solana. He studied at the University of California at Berkeley and the University of California at San Diego and has taught courses on International Relations at the Georgetown University School of Foreign Service.

 • Nj.E. g-đa Sue K. Brown

  Ambasadorka Sue K. Brown je predala akreditive Vladi Crne Gore 12. maja 2011. Prethodno je, 27. aprila, na svečanosti u Stejt dipartmentu u Vašingtonu (Washington, D.C.) položila zakletvu kao ambasadorka u Crnoj Gori. Ambasadorka Braun je karijerni diplomata, članica više diplomatske službe i ima rang ministra savjetnika. Porijeklom iz Teksasa, ona se pridružila diplomatskoj službi SAD 1980. godine. Od 2009. godine bila je direktorka Kancelarije za južnoafričke poslove u Birou za afričke poslove Stejt dipartmenta. Prethodno, ambasadorka Braun bila je zamjenica šefa misije u ambasadama Sjedinjenih Američkih Država u Akri (Gana) i Asmari (Eritreja). Službovala je i u Indoneziji, Francuskoj, Liberiji, Keniji, Nigeriji i Obali Slonovače.

 • G. Suleyman Anil

  Od avgusta 2010. godine, g. Anil je šef sektora za sajber odbranu u Diviziji za savremene bezbjednosne izazove NATO-a. G. Anil je član međunarodnog osoblja NATO-a od juna 1989. godine. Prije sadašnje funkcije u NATO-u, g. Anil je od 1989. do 2003. bio odgovoran za razvoj i upravljanje operativnih službi za sajber odbranu NATO-a. Kasnije, od 2003. do 2010. godine, g. Anil je prešao u Kancelariju NATO-a za bezbjednost u štabu NATO-a u Briselu, gdje su u njegove obaveze vezane za sajber odbranu uključivale razvoj politike, upravljanje poslovima vezanim za NATO sajber odbranu, uključujući incidente, obavještajne aspekte i međunarodnu saradnju.

 • Nj.E. dr Zlatko Lagumdžija

  Nj.E. dr Zlatko Lagumdžija je političar, akademik i predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i doktor informatičkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu. Trenutno obavlja funkciju zamjenika predsjedavajućeg Savjeta ministara i ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Nakon završene gimnazije 1973. godine u Detroitu (SAD), diplomirao je 1977., magistrirao 1981. i doktorirao 1988. godine temama iz sfere informatike i elektrotehnike na Univerzitetu u Sarajevu. Profesor je na predmetu Menadžment informacijskih sistema (MIS) i predmetu Informatika na Ekonomskom fakultetu te predmetu Projektovanje informacionih sistema, kao i predmetu Sistem za podršku odlučivanju na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pored toga, dr Lagumdžija je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i direktor Centra za menadžment i informacijsku tehnologiju (MIT) u Sarajevu od 1995. godine.

 • Puk. prof. Phil Lark

  Profesor Philip Lark je izvršni direktor programa za studije sajber bezbjednosti u Evropskom centru za bezbjednosne studije „Džordž K. Maršal“ u Garmiš Partenkirhenu u Njemačkoj. Profesor Lark je osnovao i razvio program globalne transnacionalne sajber bezbjednosti Maršal centra, koji predstavlja sveobuhvatan netehnički politički program na strateškom nivou namijenjen najvišim nacionalnim liderima, uključujući diplomate, kreatore politike, zakonodavce, pripadnike vojske i policije, ministarsko osoblje i sajber profesionalce. Kao penzionisani pukovnik Korpusa mornaričke pješadije SAD-a, profesor Lark ima preko 30 godina iskustva u kreiranju politike, strategije i planiranju u sajber oblasti, prvenstveno širom Azije, Pacifika, Afrike i Evrope.

 • G. Mihailo Jovović

  Mihailo Jovović je novinar i glavni i odgovorni urednik nezavisnog dnevnika Vijesti. Tokom prethodnih 17 godina bio je zamjenika glavnog i odgovornog urednika Vijesti, urednik političke rubrike, urednik vijesti iz svijeta i novinar. U svom radu posebno se bavio odbranom, kao i političkim i obavještajnim pitanjima. Izvještavo je sa mnogih međunarodnih događaja kao i sa nekoliko NATO samita. “Vijesti” su nezavisne dnevne novine, prepoznate po svom velikom angažmanu u istraživačkom novinarstvu – posebno u oblasti politike, ekonomije, organizovanog kriminala i korupcije.

 • Dr Valeriu Nicuţ

  Dr Valeriu Nicuţ trenutno zauzima funkciju državnog sekretara za politiku odbrane i planiranje u ministarstvu nacionalne odbrane Rumunije. G. Nicuţ je general u penziji, a doktorirao je vojne nauke. U Rumuniji je pohađao vojnu srednju školu, vojnu akademiju, kurs zajedničkih i multinacionalnih operacija, koledž nacionalne odbrane. Mr. Nicuţ je pohađao brojne kurseve višeg osoblja i u inostranstvu, u Njemačkoj, Holandiji, Velikoj Britaniji, Švedskoj i Belgiji. Prethodno je bio dio vojne komande i višeg osoblja u Jedinici vojske, u generalštabu Međunarodnog vojnog osoblja u NATO-u i Vrhovnoj komandi savezničkih snaga za Evropu (SHAPE) u Belgiji.

 • Nj.E. Prof. dr Vesna Pusić

  Nj.E. Prof. dr Vesna Pusić je diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1976. godine. Doktorirala je sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1984. godine. Dr Pusić je član HNS-a od njenog osnivanja 1990. godine i od 2000. do 2008. je izabrana za predsjednika HNS-a u dva mandata. 2000. godine je ušla u Hrvatski sabor. 2011. godine je postala ministar vanjskih i evropskih poslova, a 2012. godine potpredsjednik Vlade. Dr Pusić je 2013. godine izabrana za predsjednika HNS-a. Takođe je držala poziciju potpredsjednika Evropske liberalno-demokratske i reformske stranke u tri mandata.

 • Dr Zbigniew Włosowicz

  Dr Zbigniew Włosowicz (rođen 1955. godine), doktor je pravnih nauka, diplomirao je na Univerzitetu Jagiellonian u Krakovu. Od 1977. do 1990. godine je predavao na Odjeljenju za međunarodno javno pravo na Univerzitetu Jagiellonian. Između 1981. i 1983. godine bio je gostujući predavač na Univerzitetu u Kembridžu u Engleskoj. Od 1987. do 1988. godine je bio istraživač na švajcarskom Institutu za komparativno pravo u Lozani. 1990. godine se pridružio Ministarstvu vanjskih poslova. Od 1993. do 1997. godine je bio ambasador pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku. 1996. godine je izabran za predsjednika izvršnog odbora Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). 2000. godine je imenovan za specijanog predstavnika generalnog sekretara UN-a na Kipru i šefa mirovnih snaga Ujedinjenih nacija na Kipru (UNFICYP). Po završetku misije 2006. godine, vratio se u Poljsku i preuzeo funkciju dekana Fakulteta za međunarodne odnose, Škola za upravu, Bielsko-Biała. Takođe je predavao na Fakultetu za evropske studije u Krakovu. Od 2010. do 2012. godine je bio državni podsekretar u Ministarstvu za nacionalnu odbranu. Od februara 2013. godine je zamjenik šefa Biroa za nacionalnu bezbjednost.

 • G-đa Barbora Maronkova

  G-đa Maronkova je diplomirala na Fakultetu za Međunarodne odnose Univerziteta za ekonomiju u Bratislavi. Osnivač je i predsjednik slovačkog NVO Centra za evropske i sjeverno-atlantske poslove sa ciljem doprinosa javnoj i akademskoj debati po pitanju članstva Slovačke u EU i NATO (mart 2003 – februar 2006). U periodu od 2003. do 2005. godine bila je aktivno uključena u Radnu grupu Euroatlantske bezbjednosti, Konzorcijum Partnerstva za mir Akademije odbrane i Instituta za bezbjednosne studije Garmish-Partnenkirchen u Njemačkoj. Od septembra 2006. godine g-đa Maronkova radi u Odjeljenju za javnu diplomatiju NATO-a u Briselu kao službenik za informacije za Zapadni Balkan, a u septembru 2010. godine je unaprijeđena u službenika za program. Odgovorna je za kreiranje, planiranje i sprovođenje komunikacionih kampanja u brojnim državama članicama NATO-a i na Zapadnom Balkanu. Pored toga, radi na politikama proširenja NATO-a i savjetuje države aspirante o javnoj diplomatiji i vođenju kampanje.

 • Dr Karl. A. Lamers

  Dr Karl A. Lamers je izabran za predsjednika Svjetske organizacije atlantske povelje 2008. godine. Dr Lamers je takođe zamjenik predsjednika Komiteta za odbranu njemačkog parlamenta i potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a. Doktorirao je pravo i advokat je od 2000. godine. Član je Hrišćanske demokratske partije od 1975. i njemačkog Bundestaga od 1994. godine. Kao član njemačkog Bundestaga, dr Lamers je bio zamjenik predsjednika Komiteta za odbranu od novembra 2006. i zamjenik člana Komiteta za spoljne poslove od 1998. godine. Takođe je član Parlamentarne skupštine NATO-a od 1998. godine. Od 2010. do 2012. godine je bio predsjednik Parlamentarne skupštine NATO-a.

 • Dr Juliette Bird

  Dr Juliette Bird se od septembra 2011. godine nalazi na čelu NATO Sektora za borbu protiv terorizma pri Odjeljenju za nove bezbjednosne izazove. Za dvadeset godina svoje karijere u oblasti inostranih poslova Velike Britanije, ona se specijalizovala za oblast globalnih prijetnji kao što su porast naoružanja, finansijski kriminal i, u širem okviru,  terorizam. Takođe je radila i u britanskom Zajedničkom centru za analizu terorističkih prijetnji, a zatim u NATO radi osnivanja službe koja se bavi istim pitanjima. Njeni inostrani angažmani uključivali su misije u Indiji, Belgiji i zemljama Evropske unije. Diplomirala je hemiju na Oxford Univerzitetu (koledž Corpus Christi).

 • Dr Sharyl Cross

  Dr Sharyl Cross izabrana je 2013. godine za direktora Kozmetsky Centra na St. Edward’s Univerzitetu i predavača globalne politike na Kennan Institutu/Woodrow Wilson Međunarodnom centru za predavače u Vašingtonu. Prije tih imenovanja, bila je profesor i akademski direktor Programa za napredne studije o bezbjednosti i naprednog kursa u George C. Marshall Centru za bezbjednosne studije u Garmiš-Partenkirhenu u Njemačkoj, a bila je takođe i istaknuti profesor političkih nauka na Vazduhoplovnoj akademiji Sjedinjenih Američkih Država. Objavila je brojne radove na temu ruske spoljne politike, bezbjednosnih odnosa SAD-Rusija i bezbjednosti jugoistočne Evrope. Profesorka Cross trenutno radi na svojoj knjizi pod nazivom Kina, Rusija, i globalna geopolitika u 21. vijeku, u saradnji sa Oxford University Press-om.