• MNE
 • ENG
21.Januar.2019
Govornici 2016

You are here

Home / Arhiva / 2016 / Govornici 2016
 • G. Robert Bell

  Predstavnik američkog sekretara za odbranu za Evropu (SECDEFREPEUR)

   

  G. Robert G. Bell je Predstavnik američkog sekretara za odbranu za Evropu (SECDEFREPEUR). Na toj funkciji, g. Bell je zadužen za planiranje, preporučivanje, koordinisanje i nadzor politika, programa i inicijativa Odjeljenja za odbranu (DoD) širom Evrope. G. Bell je prethodno bio viši potpredsjednik Međunarodne korporacije Science Applications (SAIC). G. Bell je takođe predsjedavao Izvršnim komitetom Evrope, a bio je i rukovodeći direktor SAIC sjedišta u Belgiji i Francuskoj. Prije nego što se pridružio SAIC 2004. godine, bio je pomoćnik generalnog sekretara NATO za investiranje u odbranu (1999-2003). Od 1993. do 1999. g. Bell je radio u Nacionalnom vijeću bezbjednosti Bijele kuće (NSC) kao specijalni pomoćnik predsjednika Klintona za nacionalne poslove koji se tiču bezbjednosti i kao viši direktor za politiku odbrane i kontrolu naoružanja Nacionalnog vijeća bezbjednosti. Njegovo iskustvo u Capitol Hill takođe uključuje 6 godina u Kongresnoj istraživačkoj službi, uključujući i jednu godinu u Briselu, gdje je radio kao načelnik General štaba Vojnog komiteta u Parlamentarnoj skupštini NATO.

 • Nj.E. g. Milo Đukanović

  Premiijer Crne Gore

   

  Nj.E. g. Milo Đukanović završio je Ekonomski fakultet u Podgorici – Univerzitet Crne Gore. Za predsjednika Demokratske partije socijalista izabran je 1998. godine. Za predsjednika Vlade je izabran 15. februara 1991. Tu dužnost obavljao je uzastopno u tri mandata. 1998. stupio je na dužnost Predsjednika Republike, nakon što je 19. oktobra 1997. godine pobijedio na neposrednim izborima za Predsjednika Republike. Na toj dužnosti je ostao do novembra 2002. kada je, kao lider ‘’Demokratske koalicije za evropsku Crnu Goru‘’, koja je pobijedila na oktobarskim parlamentarnim izborima, predložen za mandatara za sastav Vlade Crne Gore. G. Đukanović je za predsjednika Vlade izabran 8. januara 2003. godine. Bio je lider Bloka za nezavisnu CrnuGoru. Pod njegovim vođstvom građani Crne Gore su na referendumu održanom 21. maja 2006. Godine donijeli istorijsku odluku o obnovi crnogorske nezavisnosti. Bio je poslanik u SkupštiniCrne Gore u periodu od oktobra 2006. do 28. februara 2008. godine. Uslijed iskazane potrebe u datom trenutku, za predsjednika Vlade Crne Gore ponovo je izabran 29. februara 2008. godine. Nakon pobjede koalicije ‘’Evropska Crna Gora – Milo Đukanović’’ na Parlamentarnim izborima održanim u oktobru 2012. godine, predložen je za mandatara za sastav Vlade. Za predsjednika Vlade izabran je 4. decembra 2012. godine.

 • Nj.E. g. Mevlüt Çavuşoğlu

  Ministar vanjskih poslova Republike Turske

   

  Nj.E. g. Çavuşoğlu je diplomirao na Univerzitetu u Ankari, odsjek međunarodni odnosi, a magistrirao je ekonomiju na Long Island Univerzitetu u Njujorku 1991. Godine 1993. godine je završio stručni program o Evropskoj Uniji u Evropskom istraživačkom centru pri Univerzitetu u Ankari. G. Mevlüt Çavuşoğlu je jedan je od osnivača Partije pravde i razvoja (AK partije), a 2002. je izabran za prvog poslanika iz Antalije. Bio je potpredsjednik Partije pravde i razvoja zadužen za vanjske poslove od januara do decembra 2013. Imenovan je na funkciju predsjednika Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope (PACE), koju je obavljao u periodu od 2010. do 2012. a dobio je i titulu počasnog predsjednika PACE 2014. godine. G. Mevlüt Çavuşoğlu je bio ministar za evropske poslove i glavni pregovarač Republike Turske sa EU u periodu od 26. decembra 2013. i 29. avgusta 2014. godine. Bio je ministar vanjskih poslova 62. Vlade Republike Turske od 29. avgusta 2014. do 30. avgusta 2015. Ponovo je imenovan za ministra vanjskih poslova 64. Vlade Republike Turske 24. novembra 2015. godine.

 • Prof. Dr Igor Lukšić

  Kandidat za generalnog sekretara UN

   

  Prof. dr Igor Lukšić diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici 1998. godine na smjeru preduzetništvo. Na istom fakultetu magistrirao je 2002. godine na temu „Spontani poredak i tranzicija“ i doktorirao 2005. godine na temu „Tranzicija – proces ostvarivanja ekonomskih i političkih sloboda“. Pet puta je biran za poslanika u Skupštini Crne Gore (2001., 2002., 2006., 2008. i 2009. godine). U periodu januar - april 2003. godine bio je savjetnik predsjednika Vlade za odnose sa javnošću. Od marta 2003. godine do februara 2004. godine obavljao je poslove zamjenika ministra spoljnih poslova Srbije i Srne Gore. Od februara 2004. godine biran je na dužnost ministra finansija četiri puta, a od decembra 2008. godine za potpredsjednika Vlade dva puta. U Vladi Crne Gore bio je najmlađi ministar i potpredsjednik Vlade. Bio je predsjednik Vlade, a obavljao je i funkciju potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija od decembra.

 • Prof. dr Fabrizio W. Luciolli

  Predsjednik Svjetske organizacije atlantske povelje i predsjednik Italijanskog atlantskog komiteta

   

  Prof. dr Fabrizio W. Luciolli je profesor na smjerovima međunarodnih bezbjednosnih organizacija, vojne politike i politike državne bezbjednosti u centru High Defense Studies pri Ministarstvu odbrane Italije (2000-2015). Redovni je profesor u raznim državnim, međunarodnim, vojnim i akademskim institutcijama. Koordinator je obuke za vojne oficire i diplomate u Zapadnom Balkanu i Srednjem Istoku. Takođe je direktor projekata koji se tiču saradnje NATO i EU u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi i u zemljama Mediterana. Profesor Luciolli je i savjetnik za spoljne poslove i pitanja bezbjednosti u raznim vladama, kao i poslanik Parlamenta i savjetnik privatnih grupa za pitanja koja se tiču međunarodnih odnosa i odnosa između institucija. Autor je nekoliko naučnih radova i članaka koji su objavljeni u nacionalnim i inostranim magazinima.

 • Nj.E. g. Filip Vujanović

  Predsjednik Crne Gore

   

  Nj.E. g. Filip Vujanović je rođen 01.09.1954. godine u Beogradu. Završio je Pravni fakultet u Beogradu 1978. godine. Ima položen pravosudni ispit. Od marta 1978. do novembra 1980. godine je radio kao pripravnik i stručni saradnik u Opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu. Radio je kao sekretar Suda od novembra 1980. godine do januara 1981. u Okružnom sudu u Titogradu. Od januara 1982. do marta 1993. godine je radio kao advokat. Bio je ministar pravde u Vladi RCG od marta 1993. do maja 1995. godine. Od 05. februara 1998. godine do 05. novembra 2002. godine bio je predsjednik Vlade Republike Crne Gore. Poslije parlamentarnih izbora u oktobru 2002. godine, postao je predsjednik Skupštine Repubilke Crne Gore. Za Predsjednika Republike Crne Gore izabran 11. maja 2003. godine. Na prvim predsjedničkim izborima u nezavisnoj Crnoj Gori, 06. aprila 2008. godine, izabran je za Predsjednika Crne Gore.

 • G. Daniel J. Yocca

  Pomoćnik pravnog atašea u Sarajevu

   

  G. Yocca je rođen u Pitsburgu u Pensilvaniji. Diplomirao je na krivično-pravnom smjeru 1990. godine. G. Yocca je započeo svoju karijeru sprovođenja zakona 1991. kao policajac i detektiv za narkotike. G. Yocca je počeo da radi u FBI kao specijalni agent (SA) u maju 1999. Od 1999. do 2005. bio je istražitelj za narkotike u Field Office u Vašingtonu. Nakon dešavanja 11. septembra, specijalni agent Yocca je premješten u antiteroristički tim (CT) koji se fokusirao na antiterorističke istrage. Godine 2005. specijalni agent je dobio premještaj u Odjeljenje Pitsburga gdje je postao član Udruženih snaga protiv terorizma (JTTF). Specijalni agent Yocca je 2009. godine unaprijeđen u nadzornog specijalnog agenta (SSA) u Nacionalnim udruženim snagama protiv terorizma. Zatim, 2010. nadzorni specijalni agent Yocca je premješten u antiterorističku jedinicu za HUMINT operacije (CHOU) gdje je upravlja operacijama HUMINT. Godine 2013. nadzorni specijalni agent Yocca je unaprijeđen u načelnika jedinice (UC) u CHOU gdje je bio zadužen za kolektivne i individualne operacije. U novembru 2015., specijalni agent Yocca je imenovan za pomoćnika pravnog atašea FBI u Sarajevu, gdje radi sa inostranim partnerima u sprovođenju zakona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji i bavi se pitanjima antiterorizma, kriminala, i kontraobavještajnih i sajber prijetnji širom regiona.

 • Ambasadorka Laura E. Kennedy

  Bivša ambasadorka SAD

   

  Laura Kennedy je bila diplomata SAD skoro četiri decenije. Veći dio svoje karijere provela je radeći u bivšem Sovjetskom savezu i baveći se temama vezanim za bivši Sovjetski savez. Radila je u Ženevi i Beču (triput) gdje se bavila pitanjima multilateralnog razoružanja i sprječavanja proliferacije oružja (konvencionalnog, nuklearnog i biološkog), a bila je i na brojnim zadacima u Njujorku, uključujući i NPT Review konferencije 2010. i 2015. godine. Otišla je u penziju 2013. godine, ali su je ubrzo opet pozvali da bude rukovodilac misija SAD u Turkmenistanu i Beču. Ponovo se penzionisala 2015. godine, a sad je aktivna u Vašingtonu u raznim stručnim organizacijama, uključujući Akademiju diplomatije i politike SAD. Između ostalih poslova gđa Laura Kennedy je radila kao zamjenica pomoćnika državnog sekretara za Južnu Evropu, Centralnu Aziju i Kavkaz, ambasadorka u Turkmenistanu, ambasadorka pri konferenciji o razoružanju u Ženevi i kao specijalni predstavnik SAD za pitanja Konvencije za biološko i toksikološko oružje. Takođe je bila zamjenica komandanta na National War koledžu, otpravnica poslova u Jermeniji i zamjenica direktora političkog sektora u Moskvi i Ankari. Diplomirala je na prvom koledžu za žene, Vassar, kao i na Stanfordu i nekim američkim univerzitetima.

 • Nj.E. Prof. Dr Milica Pejanović-Đurišić

  Ministar odbrane Crne Gore

   

  Gospođa Milica Pejanović-Đurišić je imenovana za ministra odbrane u Vladi Crne Gore 4. decembra 2012. godine. Rođena je 27. aprila 1959. godine u Nikšiću. Prof. Dr Pejanović-Đurišić je diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Magistrirala je i doktorirala telekomunikacije na Univerzitetu u Beogradu 1984. i 1987. godine. Profesor je telekomunikacija i bežičnih komunikacija na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, i direktor Centra za telekomunikacije. Postigla je značajne rezultate u naučnom istraživanju, dok je vodila i koordinisala mnogim državnim i međunarodnim projektima. Prof. Dr Pejanović-Đurišić ima značajno iskustvo koje je stekla kao konsultant za telekomunikacione kompanije, procjenjivač projekata Evropske komisije FP6, FP7 i Horizon2020, ITU ekspert i kao član globalnih stručnih asocijacija i inicijativa u oblasti informacionoh i komunikacionih tehnologija. Milica Pejanović-Đurišić je jedan od osnivača Demokratske partije socijalista u Crnoj Gori, i bila je njen predsjednik od 1997. do 1998. Izabrana je za člana Predsjedništva (1990-1992) na prvim demokratskim izborima u Crnoj Gori. U periodu od 1992. do 2001. bila je poslanik u Skupštini. Od 2004. do 2006. je bila ambasador državne zajednice Srbija i Crna Gora u Belgiji i Luksemburgu. Nakon sticanja nezavisnosti, gđa Pejanović-Đurišić je bila prvi ambasador Crne Gore u Francuskoj, Kneževini Monako i UNESCO.

 • Nj.E. g. Ditmir Bushati

  Ministar vanjskih poslova Republike Albanije

   

  Nj.E. g. Ditmir Bushati stupio je na poziciju ministra vanjskih poslova Republike Albanije 15. septembra 2013. godine. Kao poslanik, g. Bushati je predsjedavao parlamentarnim Odborom za evropske integracije (2011-2013.) a bio je i član Zajedničkog parlamentarnog Odbora EU-Albanija (2009-2013). G. Bushati je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani, a magistrirao je javno međunarodno pravo na Leiden Univerzitetu. Prije nego što je započeo svoju političku karijeru, on je bio direktor za zakonsko usklađivanje pri albanskom ministarstvu za Evropske integracije. U tom svojstvu, bio je dio tima za pregovore o Sporazumu za stabilizaciju i pridruživanje Evropskoj uniji (SAA). G. Bushati je radio i kao savjetnik zamjenika premijera za evropske poslove, zatim kao pravni savjetnik pri Ustavnom sudu, Kancelariji predsjednika Republike Albanije i Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Takođe je radio kao analitičar za Freedom House gdje je izvještavao o nacijama u tranziciji, kao nacionalni izvjestilac za Evropsko udruženje za međunarodno pravo (ESIL) i kao nacionalni koordinator projekta Fondacije Open Society za praćenje napredovanja Albanije na putu evropskih integracija.

 • G. Neđeljko Rudović

  Osnivač agencije TRUST, PR i komunikacije

   

  Neđeljko Rudović je u svijetu komunikacija već 20 godina, od čega je skoro 18 proveo kao novinar i urednik u vodećem crnogorskom dnevnom listu "Vijesti". Istovremeno je radio za ugledne regionalne i međunarodne medije (Vreme, NIN, BIRN, SETimes, VIP agencija). Bio je panelista i moderator brojnih skupova u Crnoj Gori i inostranstvu, učesnik međunarodnih konferencija posvećenih stanju u medijima, evropskoj perspektivi regiona Zapadnog Balkana, NATO integraciji... Pored treninga novinara i predavanja u školama novinarstva na Institutu za medije Crne Gore i Školi istraživačkog novinarstva, držao je redovna predavanja u Školi evropskih integracija, koju organizuje Centar za građansko obrazovanje. O etici u novinarstvu i odnosu politike i novinarstva govorio je nekoliko puta na Fakultetu političkih nauka Univerziteta CG, a na domaćim i međunarodnim seminarima i konferencijama o odnosu novinarstva i PR-a. Bio je konsultant prilikom prelomnih političkih događaja. Rudović je rođen 1977. godine, a prije diplome na Pravnom fakultetu stekao je i diplomu o završenoj Školi evropskih integracija. Usavršavao se kroz različite programe u Pragu, Parizu, Briselu, Londonu, Budimpešti, Varšavi, Berlinu, Beču, Oslu, Štokholmu i u američkoj državi Arizona. Bio je osnivač je i predsjednik NVO Centar za evro-atlantske politike (CEAP) i urednik portala www.evropskireporter.com. U septembru 2015. godine osnovao je marketinšku i PR agenciju TRUST.

 • G. Şuay Alpay

  Zamjenik ministra nacionalne odbrane Republike Turske

   

  Şuay Alpay je rođen 20. oktobra 1960. godine u Elazigu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu na Univerzitetu Istanbula. Radio je kao specijalni pomoćnik u Sindikatu poslodavaca javne uprave 1986. godine. Počeo je da radi kao pravnik 1986. godine, a do 1991 je bio sudija u oblasti krivičnog i građanskog prava. Nakon 1991. godine radio je kao samostalni pravnik. Bio je poslanik izborne jedinice Elazig tokom 24. i 25. saziva. Bio je osnivač i direktor nevladinih organizacija, kao i član Izvršnog odbora i Centralnog vijeća za donošenje odluka (MKYK), član Stranke pravde i razvoja, kao i zamjenik predsjednika lokalnih uprava AK stranke. Takođe je bio član Ustavotvornog odbora, Odbora za pravdu, predsjedavajući Parlamentarne grupe AK stranke, zamjenik predsjednika Stranke pravde i razvoja, član i predsjedavajući međuparlamentarnih prijateljskih grupa. Imenovan je za zamjenika ministra nacionalne odbrane 29. decembra 2015.

 • General John R. Allen

  Jedan od direktora u Brookings centru za bezbjednost i obavještajne aktivnosti i bivši specijalni predsjednički izaslanik Globalne koalicije za borbu protiv ISIL

   

  Tokom tridesetosmogodišnje karijere u Korpusu mornaričke pješadije, general Allen je komandovao na različitim pozicijama u Korpusu mornaričke pješadije i u Udruženim snagama. Služio je 19 mjeseci kao komandant snaga SAD u Avganistanu, i kao komandant NATO u Međunarodnim snagama za podršku bezbjednosti (ISAF) u Avganistanu. On je prvi general oficir Korpusa mornaričke pješadije SAD koji je komandovao na ratištu. Vodio je bezbjednosni dijalog u nedavnim mirovnim pregovorima između Izraela i Palestine (2013-2014). U septembru 2014. godine, predsjednik Obama ga je imenovao je na funkciju specijalnog izaslanika, koju je obavljao 14 mjeseci. Stalni je član Savjeta za inostrane odnose. General Allen je diplomirao 1976. godine na Mornaričkoj akademiji.

 • Nj.E. g. Borut Pahor

  Predjsednik Republike Slovenije

   

  Tokom svoje duge političke karijere predsjednik Borut Pahor je izabran za člana Evropskog Parlamenta, bio je predsjednik Narodne skupštine i premijer Republike Slovenije. U decembru 2012. uz 67.37% glasova izabran je za četvrtog predsjednika Republike Slovenije. Borut Pahor je diplomirao političke nauke sa fokusom na međunarodne odnose. Započeo je svoju profesionalnu karijeru 1990. kao delegat u tadašnjoj Skupštini Republike Slovenije, gdje je takođe predsjedavao Odborom za mlade i Odborom za međunarodne odnose. Godine 1992. izabran je za Narodne Skupštine. Po prvi put – do aprila 1997. godine bio je potpredsjednik Narodne Skupštine i član Komiteta za međunarodne odnose, Ustavotvorne komisije i Odbora za odbranu. Od 2000. do 2004. godine bio je predsjednik Narodne Skupštine. Od 2004. do 2008 bio je član Evropskog Parlamenta. U novembru 2008. izabran je za premijera Republike Slovenije. Dana 23. decembra 2012. položio je zakletvu za četvrtog predsjednika Republike Slovenije.

 • G. Robert Pszczel

  Službenik za program, Sektor za javnu diplomatiju

   

  Diplomirao je u Školi ekonomije u Londonu, a ima i diplomu iz međunarodnih odnosa sa Varšavskog Univerziteta. Nakon kratke karijere u medijima počeo je da radi u Ministarstvu vanjskih poslova Poljske 1990. godine. Radio je u Briselu, a bio je i politički savjetnik u delegaciji Poljske u NATO. Bio je član poljskog tima za pregovore o pristupanju (1997-99). Kasnije je radio kao viši službenik za medije u Press and Media, IS, predstavništvu NATO. Između 2010. i 2015. je bio direktor NATO Kancelarije za informisanje (NIO) u Moskvi (a trenutno je na poziciji predsjednika NIO).

 • Dr Amadeo Watkins

  King’s College

   

  Dr Amadeo Watkins je proveo 10 godina kao državni službenik Velike Britanije u raznim državnim sektorima i u prestižnoj Grupi za napredna istraživanja i procjenu, gdje je radio na konsultantskim reformama u raznim zemljama, među kojima su i Bliski istok i jugoistočna Evropa. Od 2011. god., kao direktor INNDEGO organizacije za konsalting u javnom sektoru, vodio je nekoliko velikih razvojnih projekata u jugoistočnoj Evropi koji su se odnosili na reformu strateških funkcija upravljanja Vlade. Trenutno je specijalni savjetnik ministra unutrašnjih poslova u Republici Srbiji, i vođa tima za Jedinice za upravljanje promjenama Vlade Srbije pod zamjenikom premijera i radi na koordinaciji sprovođenja reformskih inicijativa Javnog sektora. Amadeo je gostujući stariji predavač u Centru za unapređenje vojnog obrazovanja na King's Koledžu u Londonu. Kao akademik objavio je veliki broj radova o svom radnom iskustvu, a nedavno je za EU objavio rad na temu Izazovi donatorske pomoći u zemljama u tranzitu.

 • Potpukovnik Uri Ben Yaakov

  Viši saradnik i menadžer projekata na Međunarodnom institutu za borbu protiv terorizma (ICT)

   

  Potpukovnik Uri Ben Yaakov je viši saradnik i menadžer projekata na Međunarodnom institutu za borbu protiv terorizma (ICT). Svojim bogatim iskustvom u oblastima obavještajnog djelovanja, analize, istraživanja i menadžmenta daje doprinos ovom Institutu. Potpukovnik Ben Yaakov je započeo svoju vojnu službu u padobranskoj četi u Izraelskim Odbrambenim snagama (IDF) a službu je nastavio na na raznim obavještajnim pozicijama. Diplomirao je opšte studijena Univerzitetu u Tel-Avivu a kasnije je završio i pravo. Magistrirao je javnu upravu a specijalizirao borbu protiv terorizma i državnu bezbjednost. Takođe je dobio diplomu iz Lauder Škole javne uprave, diplomatije i strategije u Interdisciplinary centru (IDC) Herzliya. Potpukovnik Ben Yaakov je uspješni biznismen, koji je stekao međunarodno iskustvo u Evropi, Izraelu i Aziji. On je predstavnik ICT u izraelskom Parlamentu za predloženi Zakon o borbi protiv terorizma. Potpukovnik je stručnjak u pitanjima vezanim za Siriju, sajber terorizam, finansiranje terorizma i međunarodnu saradnju.

 • G. Erik R. Barnett

  Ataše Ministarstva državne bezbjednosti u EU i NATO

   

  G. Erik Barnett je ataše Ministarstva državne bezbjednosti u EU i NATO. G. Barnett je nadležan za politiku i multilateralne istrage vezane za nacionalnu bezbjednost, krijumčarenje ljudi, trgovinu oružja, pranje novca i transnacionalna preduzeća koja se bave kriminalom. Prethodno je bio pomoćnik zamjenika direktora Agencije za imigraciju i carine. Na ovoj funkciji je bio nadležan za istrage o transnacionalnom kriminalu, kao i za unutrašnje i međunarodne operacije. G. Barnett je 15 godina radio kao krivični tužilac, a uz to i kao pomoćnik pravnog zastupnika SAD pri Ministarstvu pravde SAD, gdje je radio na predmetima koji se tiču transnacionalnog kriminla, javne korupcije i nasilnih krivičnih djela. G. Barnett je bio zamjenik direktora Krivičnog odjeljenja u Ministarstvu pravde, i radio je na krivičnim prekršajima počinjenim izvan teritorije SAD, uključujući i kršenja ljudskih prava. Od 2003. do 2011. godine je bio vanredni profesor prava na Georgetown Univerzitetu kao i na George Washington Univerzitetu. Takođe objavljuje članke i naučne radove o značajnim temama koje prate transnacionalni kriminal i nastale prijetnje. G. Barnett je takođe radio za dva člana Doma predstavnika i Komiteta Senata SAD. Od 2010. je član Izvršnog menadžmenta SAD

 • Dr Valbona Zeneli

  Direktorka Black Sea Eurasia Program-a u Evropskom Centru za bezbjednosne studije George C. Marshall

   

  Dr Valbona Zeneli je profesor bezbjednosnih studija i direktorka Black Sea Eurasia programa u Evropskom centru za bezbjednosne studije George C. Marshall. Ranije je bila zamjenica direktora programa za Centralnu i Jugoistočnu Evropu. Dr Zeneli je doktorirala međunarodnu političku ekonomiju na Univerzitetu u Bariju, u Italiji, završila je postdiplomske studije međunarodnog marketinga na Georgetown Univerzitetu u Vašingtonu i ima diplomu osnovnih studija poslovne administracije na Univerzitetu Bolonja u Italiji. Njena istraživanja obuhvataju pitanja koja se tiču raznih pitanja evropske i transatlantske bezbjednosti, ekonomske bezbjednosti, međunarodnog razvoja, dobrog upravljanja i antikorupcije. Objavila je brojne radove i književne članke, i često doprinosi mnogim međunarodnim časopisima. Govori engleski, albanski, italijanski i njemački.

 • G. Jason Wiseman

  Generalni sekretar Svjetske organizacije atlantske povelje

   

  Jason Wiseman radi u predstavništvu Svjetske organizacije atlantske povelje od 2002. godine, a od 2011. godine radi i kao analitičar državne bezbjednosti pri Atlantskom savezu u Kanadi. Magistrirao je javnu upravu, a specijalizirao borbu protiv terorizma i državnu bezbjednost. Diplomirao je političke nauke. Oblasti njegove ekspertize obuhvataju borbu protiv terorizma, državne neuspjehe i transnacionalni organizovani kriminal.

 • Nj.E. gđa Kolinda Grabar-Kitarović

  Predsjednica Republike Hrvatske

   

  Nj.E. gđa Kolinda Grabar Kitarović je prva predsjednica Republike Hrvatske, izabrana na posljednjim izborima u januaru 2015. godine. Gđa Grabar-Kitarović je bila postavljena na poziciju pomoćnika generalnog sekretara NATO-a za javnu diplomatiju 4. jula 2011. godine. S obzirom da je bila ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Hrvatske, a takođe i ambasador Hrvatske u Sjedinjenim Američkim Državama (2008 – 2011), dobar je poznavalac evroatlantske diplomatije i bezbjednosnih pitanja. Gđa Grabar-Kitarović je magistrirala međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Zagrebu. Ona je takođe bila Fulbrajtov stipendista na Univerzitetu Džordž Vašington, Lukšić stipendista na Kenedi školi za javnu upravu na Harvardu, kao i gostujući predavač na Paul H. Nitze školi naprednih međunarodnih studija Džons Hopkins Univerziteta u Vašingtonu. Prva je žena koja je imenovana za pomoćnika generalnog sekretara NATO-a.

 • Nj.E. gđa Margaret Ann Uyehara

  Ambasadorka SAD u Crnoj Gori

   

  Nj.E. gđa Margaret Ann Uyehara je od strane Senata postavljena na poziciju američkog ambasadora u Crnoj Gori u decembru 2014. godine. Kao član Službe za inostrane misije, klasa Ministar-Savjetnik, gđa Uyehara ima iskustvo od tri decenije u rokovođenju sredstvima i osobljem pri Stejt departmentu. Amb. Uyehara je do nedavno radila kao izvršni direktor Kancelarije za evropske i evroazijske poslove i Međunarodne organizacije za poslove pri Stejt departmentu. Prije tih angažmana, radila je u Austriji, Njemačkoj, Ukrajini, Indoneziji, Japanu, Filipinima, Velikoj Britaniji i Maliju. Gđa Uyehara je rođena u Bereu u Ohaju. Diplomirala je političke nauke na Kalamazu koledžu u Kalamazuu u Mičigenu 1981. godine, i studirala je na fakultetu za vanjske poslove pri Džordžtaun Univerzitetu. Govori njemački, francuski, ukrajinski i japanski. Ambasadorka Uyehara i njen muž Michael Uyehara, službenik pri ministarstvu vanjskih poslova, imaju petoro djece.

 • Dr Savo Kentera

  Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore

   

  Dr Savo Kentera je predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore, strane političke think tank grupe sa sjedištem u Podgorici u Crnoj Gori. Izabran je za potpredsjednika Asocijacije atlantskog sporazuma na Generalnoj skupštini održanoj 2008. godine u Berlinu. Osnivač je Atlantskog saveza Crne Gore. Bio je generalni sekretar te organizacije do 2008. kada je i postao predsjednik Atlantskog saveza. Prije dolaska u Atlantski savez bio je direktor Centra za međunarodne odnose Crne Gore. Dr Kentera rukovodi godišnjim intenzivnim obrazovnim programom za oblast međunarodne bezbjednosti za regionalne stručnjake vanjske politike. Dr Kentera je osnovao časopis Bezbjednost, vodeću publikaciju koja se bavi procjenom glavnih bezbjednosnih izazova za Crnu Goru i njene susjede. Redovan je savjetnik Vlade, medija i javnosti vezano za različite aspekte izgradnje crnogorske države nakon sticanja nezavisnosti, kao i za proces reformi bezbjednosnog sistema. Dr Kentera je predavao i objavljivao radove o raznim pitanjima koja se tiču preoblikovanja sistema odbrane i bezbjednosnih integracija za jugoistočnu Evropu. Doktorirao je bezbjednosne studije na Univerzitetu u Beogradu. Učestvovao je u programima SAD-a na Institutu za nacionalnu bezbjednost i na John F. Kennedy vladinom fakultetu pri Harvard univerzitetu. Fokus njegovog interesovanja su međunarodni odnosi i bezbjednosne studije.

 • Dr James Sherr

  Saradnik na Kraljevskom institutu za međunarodnu politiku Chatham House

   

  Dr James Sherr je saradnik na Kraljevskom institutu za međunarodnu politiku Chatham House i bivši predsjednik Ruskog i Euroazijskog programa (2008-2011). Bio je član Fakulteta za socijalne studije na Oxford Univerzitetu od 1993. do 2012. godine, kao i saradnik u Istraživačkom centru za studije sukoba pri Ministarstvu odbrane Velike Britanije (1995-2008). Radio je i kao direktor studija na Kraljevskom institutu ujedinjenih službi (1983-85). Takođe je gostujući predavač u centru Razumkov u Kijevu i stariji saradnik na Institutu za državništvo. U periodu od 25 godina savjetovao je vlade u Velikoj Britaniji, NATO i EU u vezi dešavanja u Rusiji i Ukrajini, a duži vremenski period je blisko sarađivao sa Ukrajinom po pitanju reforme odbrambenog i bezbjednosnog sektora. Objavio je brojna djela o sovjetskoj, ruskoj i ukrajinskoj vojsci, bezbjednosti i spoljnoj politici, energetskoj bezbjednosti i regiji Crnog mora. Poslednja knjiga koju je objavio je Čvrsta diplomatija i meka prinuda: Uticaj Rusije u inostranstvu (Chatham House, 2013). Ostale publikacije obuhvataju Novi razdor između istoka i zapada: Ciljevi Rusije, interesi zapada (Clingendael, December 2015) Ukrajina: Rat razgovora i oružja (izašao u The Russia Challenge, Chatham House, u junu 2015), Stavljanje ukrajinske nezavisnosti u zalog (Chatham House, 2010) i Rusija i zapad: ponovna procjena (Akademija za odbranu UK, 2008)

 • Nj.E. g. Igor Crnadak

  Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

   

  Nj.E. g. Igor Crnadak je diplomirao 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci a trenutno pohađa postdiplomske studije na smjeru Svjetska tržišta i Evropska unija na Ekonomskom fakultetu u Banjaluci. Ima bogatu političku karijeru, a od 2011. godine je generalni sekretar Partije demokratskog progresa. Devedesetih godina bavio se novinarstvom, a od 1996. do 1998. radio je kao dopisnik „Glasa Amerike“ iz Banjaluke. Od 2000. do 2004. bio je šef Kluba odbornika Partije demokratskog progresa u Skupštini Grada Banja luka. 2006. godine je bio član Komisije za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske. Od 2007. do 2009. godine bio je zamjenik ministra odbrane BiH, zadužen za međunarodnu saradnju Ministarstva odbrane BiH. U istom periodu obavljao je funkciju predsjednika Koordinacionog tima BiH za NATO integracije. Imenovan je za ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 31. marta 2015. godine.

 • Dr Matthew Rojansky

   

  Direktor na Kennan Institutu, Wilson Center

   

  Dr Matthew Rojansky je stručnjak u odnosima između Amerike i država bivšeg Sovjetskog saveza, naročito Rusije, Ukrajine, Bjelorusije i Moldavije. Savjetovao je vlade, međuvladine organizacije i važne osobe o rješavanju sukoba, kao i o naporima za unapređenje zajedničke bezbjednosti širom evro-atlantske i evro-azijske regije. Od 2010. do 2013. godine bio je zamjenik direktora Rusije i Evroazijskog programa u Karnegijevoj zadužbini za međunarodni mir. Tamo je osnovao Karnegijev ukrajinski program, vodio višegodišnje projekte kako bi podržao stabilnu saradnju između Amerike i Rusije, i stvorio operativnu grupu da promoviše rješavanje moldavsko-pridnjestrovskog sukoba. Od 2007. do 2010. godine Rojansky je bio izvršni direktor Partnerstva za bezbjednu Ameriku (PSA). PSA teži ponovnom uspostavljanju dvopartijskog dijaloga i produktivnoj debati o američkoj državnoj bezbjednosti i izazovima spoljne politike. Rojansky je gostujući profesor u Školi za napredne međunarodne studije na Univerzitetu Johns Hopkins, kao i na američkom Univerzitetu, a i jedan je od učesnika u Dartmouth dijalozima, o inicijativi za rješavanje sukoba između Amerike i Rusije koja je pokrenuta 1960. godine. Često daje intervjue za TV i radio, a njegovi članci izlaze u raznim novinama i magazinima, kao što su: International Herald Tribune, Washington Post, i Foreign Policy.

 • Dr Andrey Kortunov

  Generalni direktor Ruskog savjeta za međuarodne poslove (RIAC) 

   

  Dr Kortunov je diplomirao na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose (MGIMO), a postdiplomske studije je završio na Institutu za američke i kanadske studije, pri ruskoj Akademiji nauka. Doktorirao je istoriju. Bio je zamjenik direktora na Institutu za američke i kanadske studije. G. Kortunov je osnivač i prvi predsjednik Moskovskog javnog fonda za nauku. Izučavao je spoljnu politiku Rusije na Miami Univerzitetu (SAD), i na Lewis&Clark koledžu u Portlandu (California University). Godine 2001. izabran je za generalnog direktora Ruskog savjeta za međunarodne poslove – neprofitnog partnerstva osnovanog po nalogu predsjednika Ruske Federacije. U svojoj karijeri najviše se fokusira na: međunarodne odnose, spoljnu i unutrašnju politiku Rusije, kao i na odnose između Rusije i Amerike. Autor je preko 120 publikacija posvećenih analizi odnosa između SSSR/Rusije i Amerike, globalne bezbjednosti, kao i spoljne i unutrašnje politike SSSR i Rusije.

 • Amb. Stefano Stefanini

  Viši savjetnik u Podesta Group, u Vašingtonu

   

  Ambasador Stefano Stefanini je bio diplomatski savjetnik predsjednika Italije, Đorđa Napolitana; italijanski stalni predstavnik u NATO; zamjenik šefa misije u italijanskoj ambasadi u Vašingtonu. Prije toga je radio u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama; u Moskvi; Vašingtonu; Pertu; Zapadnoj Australiji. Ambasador Stefanini je stekao značajno iskustvo u transatlantskim poslovima, međunarodnoj bezbjednosti, odbrambenim sposobnostima i industriji, u odnosima između zapada i Evrope i Rusije, kao i u poslovima Evropske Unije. Kao diplomatski savjetnik (2007-2010), pružao je predsjedniku Italije analizu međunarodnih, evropskih i bezbjednosnih poslova i organizovao njegovu međunarodnu agendu, uključujući proslave 150. godina od ujedinjenja Italije 2011. godine i nekoliko zvaničnih posjeta u inostranstvu, koje obuhvataju Peking, Jerusalim, Vašington, Njujork i sve veće evropske glavne gradove. Ambasador Stefanini je diplomirao pravo na Univerzitetu u Pizi, uz velike pohvale, a magistrirao je na Institutu za međunarodne političke studije u Milanu. Položio je pravosudni ispit u Milanu 1974. godine. Bio je poručnik u Alpskim jedinicama italijanske vojske.

 • Gđa Valerie Hopkins!

  Novinarka BIRN

   

  Valerie Hopkins je novinarka koja izvještava za Balkansku istraživačku mrežu na Kosovu. Takođe radi i kao freelancer na cijelom području Balkana za Foreign Policy i Al Jazeera. Prije ovoga radila je kao urednik sajta za projekat Izvještavanja o organizovanom kriminalu i korupciji u Sarajevu, Bosni i Hercegovini, kao i za predstavništvo novinske agencije Reuters u Beogradu, u Srbiji. Prije nego što je započela svoju karijeru kao novinarka, Hopkins je radila za OEBS misije u Bosni i Hercegovini. Magistrirala je u Školi novinarstva u Kolumbiji, a diplomirala je međunarodne odnose na koledžu William and Marry u Virdžiniji.

 • Nj.E. Dr Zoran Jolevski

  Ministar odbrane Republike Makedonije

   

  Nj.E. Dr Zoran Jolevski je bio ambasador Republike Makedonije u SAD od 2007. godine. Od 2010. do 2011. godine bio je ambasador u Meksiku i Brazilu. U periodu od 2000. do 2004. godine bio je generalni sekretar Kabineta predsjednika Republike Makedonije. Od 1988. do 2000. radio je u Ministarstvu vanjskih poslova. Od 1994. do 1998. godine bio je prvi sekretar u Stalnoj misiji Republike Makedonije u Ženevi. Između 2000. i 2004. Vlada Republike Makedonije ga je imenovala za Zamjenika nacionalnog pregovarača i specijalnog savjetnika ministra ekonomije za pristupanje Republike Makedonije Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. U periodu od 2004. do 2006., dr Jolevski je bio šef projekta „STO Aktivnosti usklađivanja“, Booz Allen i Hamilton, projekta koji je finansirao USAID. Dr Zoran Jolevski je doktorirao međunarodnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu na Univerzitetu „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplju 2001. godine. Magistrirao je pravo na Pravnom fakultetu u Skoplju.

   

 • G. Boris Reitschuster

  Pisac i novinar

  G. Boris Reitschuster je pisac i novinar, koji piše za izdavačku kuću Econ. Autor je „Putinove demokrature“, kao i „Putinovog tajnog rata“. Od 1995. do 2015. godine nalazi se na čelu moskovske kancelarije njemačkog nedeljnika Focus.

 • G. Tim Judah

  Novinar

   

  G. Tim Judah je dopisnik nedeljnika The Economist za područje Balkana, a ponekad i drugih oblasti. Tokom svog boravka u Ukrajini (2014-2015) dok je pisao za New York Review of Books, napisao je knjigu pod naslovom Za vrijeme rata: Priče iz Ukrajine. Napisao je tri knjige o Balkanu, i to: Srbi: Istorija, mit i razaranje Jugoslavije i Kosova, Rat i osveta. Treća knjiga, Kosovo: Nešto što svi treba da znaju, je objavljena krajem 2008. godine.Od 1990. do 1991. je živio u Bukureštu i pisao o posledicama komunizma u Rumuniji i Bugarskoj za The Times i The Economist. Nakon toga se preselio u Beograd kako bi za ova dva magazina pisao o ratu u Jugoslaviji.Vratio se u London 1995. ali je i dalje često putovao po ovom regionu. Godine 2009. je bio stariji gostujući saradnik na Odsjeku za jugoistočna evropska istraživanja na Evropskom institutu pri Londonskoj školi ekonomije, gdje je osmislio koncept „Yugosphere“. Trenutno je predsjednik Odbora Balkanske istraživačke mreže (BIRN) i član odbora Kosovske inicijative za stabilnost.

 • Profesor dr Julian Lindley-French

  Potpredsjednik ATA

   

  Profesor dr Julian Lindley-French je potpredsjednik ATA, viši saradnik na Starecraft Institutu u Londonu, direktor Europa Analytica u Holandiji, istaknuti gostujući predavač na Nacionalnom univerzitetu odbrane u Vašingtonu, kao i saradnik na kanadskom Institutu za globalne poslove. Član je strateške savjetodavne komisije šefa britanskog štaba odbrane. Njegov blog, Lindley-French’s Blog Blast (www.lindleyfrench.blogspot.com), ima čitaoce širom svijeta. Godine 2008. objavio je Hronologiju evropske bezbjednosti i odbrane za Oxford University Press. Njegovo značajno djelo Oksfordski ratni priručnik (Oxford University Press) se smatra konačnim jezgrovitim pregledom teme, papirna verzija onoga što je objavljeno u martu 2014. godine. U februaru 2015. je objavio knjigu pod nazivom Mala Britanija. Strateški izazovi za osrednju evropsku silu u 21. vijeku (www.amazon.co.uk), u kojoj se razmatra strategija i političke opcije s kojima se suočavala Britanija i njene oružane snage u ranom dvadeset i prvom vijeku. U julu 2015. godine objavio je knjigu NATO: Trajna alijansa za izdavačku kuću Routledge Press.

 • Dr Thanos Dokos

  Direktor ELIAMEP

   

  Dr Thanos Dokos je doktorirao međunarodne odnose na Cambridge Univerzitetu. Radio je kao istraživač u Hessische Stiftung Friedens und Konfliktforschung (1989-90) i u Centru za nauku i međunarodne poslove (CSIA) na Harvard Univerzitetu (1990-1991). Bio je direktor istraživanja na Odjeljenju za strateške studije u grčkom Ministarstvu nacionalne odbrane (1996-98) i savjetnik u Ministarstvu spoljnih poslova po pitanjima vezanim za NATO (1998-1999). Tokom perioda od 1996. do 1998. bio je saradnik u NATO. Trenutno je generalni direktor ELIAMEP. Predavao je na Univerzitetima Atina i Pirej, na Grčkom koledžu nacionalne odbrane, na Diplomatskoj akademiji i u grčkoj Školi državne bezbjednosti. Takođe je gostujući profesor na Bilgi Univerzitetu u Istanbulu (od 2008.). Njegova istraživanja se fokusiraju na globalne trendove, međunarodnu bezbjednost, odnose između Grčke i Turske, tursku spoljnu politiku, kao i na bezbjednosnu politiku i bezbjednost Mediterana. Nedavno je objavio: Kako je EU toliko pogriješila u Ukrajini, Evropski svijet, april 2004.; Grčka spoljna politika pod Damoklovim mačem ekonomske krize, Katoptron br. 2 Konrad Adenauer Stiftung, Atina, april 2015, Grčka spoljna politika prema Dalekom Istoku Welt Trends, maj 2015.; Hoće li GREXIT biti geopolitička katastrofa, Strategic Europe, Carnegie Europe, jun 17, 2015.; Rat u Siriji je budalaština!, Europe’s World, septembar 2015.

 • Nj.E. Ambasador Alexander Vershbow

  Zamjenik generalnog sekretara NATO

   

  Ambasador Alexander Vershbow je zamjenik Generalnog sekretara NATO, pritom prvi Amerikanac koji se nalazi na toj funkciji. Stupio je na funkciju u februaru 2012. godine, nakon što je tri godine godine služio kao pomoćnik sekretara odbrane SAD za međunarodne bezbjednosne odnose, gdje je imao nadležnosti koje se tiču bezjednosnih i odbrambenih odnosa SAD sa Evropom, Eurazijom, Dalekim Istokom i Afrikom. Od 1977. do 2008. bio je član Vanjske službe SAD, dok je služio kao ambasador SAD u NATO (1998-2001); Rusiji (2001-2005) i Republici Koreji (2005-2008). Takođe je bio specijalni pomoćnik predsjednika, viši direktor za evropske poslove u Savjetu državne bezbjednosti (1994-97), kao i direktor poslova Sovjetskog saveza u Stejt Departmentu (1988-91). Ambasador Vershbow, rođen u Bostonu u Masačusetsu, je diplomirao na Yale Univerzitetu, odsjek Ruske i istočnoevropske studije, a magistrirao je međunarodne odnose na Columbia Univerzitetu.